ВЕЛИКОПЕРЕВІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ  ПОСАДИ  ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА.

Основні вимоги до кандидатів:

вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста  (для кандидатів, які  здобули вищу освіту до набрання чинності ЗУ «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року №1556-УІІ) або не нижче другого рівня вищої освіти за відповідним освітнім ступенем магістра (для кандидатів, які  здобули вищу освіту після набрання чинності ЗУ «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року №1556-УІІ) , стаж роботи за фахом  не менше як два роки.  Вільне володіння комп’ютером і досконале володіння українською мовою. Вікові обмеження відповідно до ЗУ „ Про державну службу ”.

Документи:

1.Заява про участь у конкурсі.

2.Заповнена особова картка (форма П-2 ДС ) з відповідними додатками.

3.Дві фотокартки розміром 4-6.

4.Копія документа про освіту.

5.Відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів сім’ї.

6.Копія паспорта громадянина України: 1.2 та 11 сторінки.

7.Медична довідка форми 133-0.

Додаткову інформацію щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці можна отримати в сільській раді.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення  за адресою: Шишацький район Полтавська область с.В.Перевіз , вул. Чапаєва,1, Великоперевізька сільська рада. Телефон для довідок 94-8-31, 94-8-41.

 

 

 

 

ВЕЛИКОПЕРЕВІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ  ПОСАДИ  ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА.

Основні вимоги до кандидатів:

вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста  (для кандидатів, які  здобули вищу освіту до набрання чинності ЗУ «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року №1556-УІІ) або не нижче другого рівня вищої освіти за відповідним освітнім ступенем магістра (для кандидатів, які  здобули вищу освіту після набрання чинності ЗУ «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року №1556-УІІ) , стаж роботи за фахом  не менше як два роки.  Вільне володіння комп’ютером і досконале володіння українською мовою. Вікові обмеження відповідно до ЗУ „ Про державну службу ”.

Документи:

1.Заява про участь у конкурсі.

2.Заповнена особова картка (форма П-2 ДС ) з відповідними додатками.

3.Дві фотокартки розміром 4-6.

4.Копія документа про освіту.

5.Відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів сім’ї.

6.Копія паспорта громадянина України: 1.2 та 11 сторінки.

7.Медична довідка форми 133-0.

Додаткову інформацію щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці можна отримати в сільській раді.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення  за адресою: Шишацький район Полтавська область с.В.Перевіз , вул. Чапаєва,1, Великоперевізька сільська рада. Телефон для довідок 94-8-31, 94-8-41.

 

 

 

 

Додаток №1
до протоколу №1 засідання
   аукціонної (конкурсної) комісії
з відбору виконавців робіт із землеустрою,
 оцінки земель та визначення виконавця
  земельних торгів від 14.10.2014 р.
 
 
 
Додаток №1
до протоколу засідання
Комісії  із конкурсного відбору виконавців  робіт
із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів
від 06.03.2014 р.
 
 

 

 

 

Інформація

про підсумки проведеного конкурсу 
з відбору виконавця земельних торгів,
щодо земельних  ділянок  орієнтовною площею 3,00 га та 10,00 га, розташованих на території Великоперевізької сільської ради
Шишацького району Полтавської області.
 
За рішенням аукціонної (конкурсної) комісії Великоперевіької  сільської ради з відбору виконавців  робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів
 (протокол № 1 від 14 жовтня 2014 року), затвердженого рішенням тридцятої сесії шостого скликання,  переможцем конкурсу визначена юридична особа ПП “ІМАКО” (код за ЄДРПОУ: 36680914,  адреса реєстрації —  м. Полтава).
 
 

Великоперевізька   сільська рада

 

 
 
Інформація Великоперевізької сільської  ради
про проведення конкурсу з відбору
виконавця земельних торгів
 
1.  Мета проведення робіт: отримання послуг з проведення земельних торгів щодо набуття права оренди.
2.   Дані про земельні ділянки:
-                     Земельна ділянка  орієнтовною площею 3,0 га, місце розташування: Полтавська  область, Шишацький район, с. Великий Перевіз. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення;
-                     Земельна ділянка  орієнтовною площею 10,0 га, місце розташування: Полтавська  область, Шишацький район, с. Великий Перевіз. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення.
 
3.   Конкурсна документація (підтвердні документи з їх описом та конкурсна пропозиція) подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів”  із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.
 
Для участі у конкурсі претенденти подають до конкурсної комісії наступні підтвердні документи:
-  Заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 до Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого Наказом  Міністерства аграрної політики та продовольства України 25 вересня 2012 року № 579;
-                   Копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;
-                   копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);
-                   Згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця);
-                   Копія ліцензії претендента на проведення земельних торгів;
-                   Копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;
-                   Інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною;
Довідка про досвід роботи щодо проведення земельних виконавців   ( не менше трьох років);
-       Перелік вихідних даних, які має надати організатор земель­них торгів та
перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.
-                   Заяву щодо згоди оплати наданих послуг переможцем земельних торгів, після їх проведення.
 
Конкурсна пропозиція претендентів про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість та калькуляція  витрат, пов’язаних з виконанням робіт.   Конкурсна пропозиція подається в запечатаному конверті.
 
                 
4. Строк подання документації: прийом  заяв на участь у конкурсі припиняється за три робочі дні до дати його проведення: о 16.45 год. 08 жовтня 2014року.
5. Поштова адреса за якою подаються документи на конкурс: приміщення Великоперевізької  сільської ради,  вул. Чапаєва,1,  с. Великий Перевіз, Шишацький район, Полтавська  область.
 
6. Конкурс відбудеться:  о 10:00 годині 14 жовтня 2014 року.
у  приміщенні Великоперевізької  сільської ради,  вул. Чапаєва,1,  с. Великий Перевіз, Шишацький район, Полтавська  область.
 
7. Конкурсна комісія знаходиться за адресою: Великоперевізька сільська рада,  вул. Чапаєва,1,  с. Великий Перевіз, Шишацький район, Полтавська  область. Телефон для довідок: 94-8-31.

link presydent

link rada

link kmu

obl-rada

obladmin b

 cropped-logo YMP ministry-1

Портал районних рад України - RAYRADA.ORG.UA