trudПрацювати по новому або як може бути змінено Трудовий кодекс України

Під кінець 2019-го року Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради проект нового Трудового кодексу на заміну старому по якому українці працюють вже понад 50 років. Даний проект профспілки та суспільство вцілому прийняло доволі збентежено та неоднозначно. Спробуємо розібратися що саме викликало таку реакцію.

У проекті нового Закону найбільш резонансним є те, що не тільки працівник може звільнитися легко, але й роботодавець може зі своєї ініціативи звільнити працівника, правда дотримуючись певних умов.

 

Для того щоб звільнити працівника роботодавець повинен попередити його завчасно, залежно від періоду який пропрацювала у нього ця людина.

До 6 місяців – не менше ніж за 15 днів

Від 6 місяців до 5-ти років – не менше ніж за 30 днів

Від 5 років до 10 років – не менше ніж за 60 днів

Більше 10 років – не менше ніж за 90 днів

Якщо роботодавець не дотримається цих вимог то він повинен виплатити працівнику компенсацію у розмірі який визначається трудовим договором, але яка буде не менша подвійного середнього заробітку за кожен робочий день зменшеного терміну попередження.

І сам працівник може з власної ініціативи розірвати трудовий в будь-який час, попередивши про це роботодавця письмово або зазначеними у трудовому договорі засобами електронного зв’язку не менше ніж за два тижні.

Звертаємо увагу що вагітні та жінки в декреті захищається окремою статтею.

У випадку якщо Закон ухвалять всі повинні будуть укладати договір з роботодавцем.

Обов’язковими умовами трудового договору, без яких трудовий договір не вважається укладеним, є:

1) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичних осіб, адреса місця проживання роботодавця - фізичної особи) сторін;

2) робоче місце, а там, де немає фіксованого робочого місця, - адреса місця розташування особи, від якої працівник отримує роботу;

3) інформація щодо наявності основного місця роботи за трудовим договором (у разі наявності);

4) права та обов’язки сторін трудового договору;

5) характеристика або опис виконуваної роботи;

6) дата початку виконання роботи за трудовим договором;

7) строк дії трудового договору;

8) інформація щодо ознайомлення з колективним договором (у разі його укладення);

9) тривалість оплачуваної відпустки;

10) відповідальність сторін трудового договору;

11) умови оплати праці (зокрема, структура заробітної плати, розмір її складових, строки та порядок її виплати);

12) тривалість робочого часу і часу відпочинку;

13) строки повідомлення про припинення трудового договору, розмір компенсаційних виплат у разі дострокового припинення трудового договору з ініціативи роботодавця.

Самі договори можуть бути кількох видів:

1) безстроковим;

2) строковим;

3) короткостроковим;

4) сезонним;

5) з нефіксованим робочим часом;

6) учнівський трудовий договір;

7) трудовий договір з домашнім працівником.

Новим Трудовим кодексом впроваджується таке поняття як мобінг. Закон забороняє будь-яке упереджене ставлення до працівників, психологічний тиск, економічний тиск, наклеп, цькування, висміювання. Створення ворожої чи образливої атмосфери, нестерпних умов праці, нерівномірного розподілу навантажень а також не однакова оплата за рівноцінну чи аналогічну працю. Забороняється шляхом мобінгу змушувати працівника до розірвання договору.

Сторінка проекту Закону «Про працю» на сайті Верховної Ради України.

link presydent

link rada

link kmu

obl-rada

obladmin b

 cropped-logo YMP ministry-1

Портал районних рад України - RAYRADA.ORG.UA