orendaЗ 1-го лютого 2020-го року вступив у силу Закон України «Про оренду державного та комунального майна».

Дія закону не розповсюджується на відносини концесії держаного та комунального майна. Концесія регулюється окремим Законом.

Договора які були укладені до набрання чинності даним Законом, продовжуються в порядку, передбаченому законодавством, яке діяло до дати набрання чинності цим Законом, до дати, яка наступить раніше:

- набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України чи рішенням представницького органу місцевого самоврядування (щодо договорів оренди комунального майна, розташованого в межах відповідної територіальної громади). Дане рішення стосується договорів укладених з підприємствами, установами, організаціями, що надають соціально важливі послуги населенню, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, додатковий перелік яких може бути визначений представницькими органами місцевого самоврядування згідно із законодавством;

 

- 1 липня 2020 року.

Після настання однієї з дат, яка наступить раніше, але у будь якому випадку не раніше 1 лютого 2020 року. Договори оренди продовжуються в порядку визначеного Законом України «Про оренду державного та комунального майна».

Тобто, якщо договір оренди укладений до набрання чинності цього Закону та закінчується в період з 1 лютого 2020 року по 1 липня 2020 року то його можна продовжити згідно законодавства яке діяло до набуття чинності цього Закону.

Договора оренди державного та комунального майна, укладені до набрання чинності цим Законом, зберігають свою чинність та продовжують діяти до моменту закінчення строку, на який вони були укладені.

Щодо укладення нових договорів (після 1 лютого 2020 року).

За цим Законом об’єктами оренди можуть бути:

 • Єдині майнові комплекси підприємств (єдиний майновий комплекс державного або комунального підприємства – це усі види майна, призначені для діяльності підприємства, його структурного підрозділу, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировина, продукція права вимоги, борги а також право на торгівельну марку або інші позначення та права, включаючи права на земельні ділянки);
 • Нерухоме майно (будівлі. Споруди, приміщення, а також окремі їх частини);
 • Інше окреме індивідуально визначене майно;
 • Майно, що не увійшло до статутного (складеного) капіталу господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), а також майно, заборонене до приватизації, яке може при перетворенні державного підприємства в господарське товариство надаватися такому товариству на правах оренди;
 • Майно, щодо якого до статутного капіталу внесено право господарського відання на майно;
 • Майно, закріплене на праві господарського відання за акціонерними товариствами та їхніми дочірніми підприємствами у процесі їх утворення та діяльності;
 • Майно, передане до статутного капіталу акціонерних товариств на праві господарського відання;
 • Майно органі виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, державних і комунальних установ та організацій, Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, правоохоронних та фіскальних органів, Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, що не використовуються зазначеними органами для здійснення своїх функцій, - без права викупу та передачі в суборенду орендарем;
 • Майно, що підлягає приватизації, може бути передано в оренду без права викупу орендарем та передачі в суборенду.

Крім того встановлена заборона на передачу в оренду наступним особам:

 • фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно доЗакону України"Про санкції", а також пов’язані з ними особи;
 • юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в порушення вимогЗакону України"Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 • фізичні та юридичні особи, зареєстровані в державах, включених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні особи, 50 і більше відсотків статутного капіталу яких належать прямо або опосередковано таким особам;
 • фізичні та юридичні особи, які перебувають у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) або у процесі припинення;
 • працівники орендодавця - щодо майна, яке надається в оренду такими орендодавцями;
 • працівники уповноважених органів управління та балансоутримувачів - щодо майна, оренда якого погоджується такими уповноваженими органами управління або яке знаходиться на балансі таких балансоутримувачів.

Етапність передання майна в оренду:

 1. 1.прийняття рішення щодо наміру передачі майна в оренду;
 2. 2.внесення інформації про потенційний об’єкт оренди до ЕТС;
 3. 3.прийняття рішення про включення потенційного об’єкта оренди до одного із Переліків (мається на увазі два переліки. Перелік першого типу - Перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні. Перелік другого типу - Перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону);
 4. 4.опублікування інформації про потенційний об’єкт оренди, щодо якого прийнято рішення про включення до одного з Переліків, в ЕТС;
 5. 5.розміщення в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду;
 6. 6.проведення аукціону на право оренди майна або передача об’єкта в оренду без проведення аукціону, укладення та публікація в ЕТС договору оренди.

Особливості передачі в оренду комунального майна, передбачені цим Законом, додатково можуть визначатися рішенням представницьких органів місцевого самоврядування з урахуванням вимог і обмежень, передбачених цим Законом і Порядком передачі майна в оренду.

Стартова орендна плата на аукціонах розраховується не від оцінки майна а від балансової вартості майна станом на останнє число місяця, який передує даті визначення орендної плати.

Договір оренди складається на підставі типового договору оренди, що затверджується:

 • Кабінетом Міністрів України – для майна державної власності;
 • Органами місцевого самоврядування – для майна комунальної власності.

Нотаріальному посвідченню підлягають договора строк дії яких перевищує 5 років.

Повний текст Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

link presydent

link rada

link kmu

obl-rada

obladmin b

 cropped-logo YMP ministry-1

Портал районних рад України - RAYRADA.ORG.UA