Прапор Шишацького району

 

     Прапор Шишацького району затверджений VIII сесією Шишацької районної ради двадцять третього скликання від 20 липня 1999 року і представляє собою прямокутне по­лотнище тканини із співвідношенням ширини до довжини 2:3. Полотнище складається з чотирьох рівновеликих горизонтальних смуг таких кольо­рів (у черговості згори вниз): Жовтий, що символізує світло,добробут,щедре хлібне поле; малиновий-могутність духу і єдність славного козацького минулого, сучасного та майбутнього Шишаччини; зелений-багатство лісових угідь,краса і родючість Шишацької землі;блакитний-чисте небо,чисті води річок Псьол, Говтва, Грунь-Ташань та багаточисельних ставків. На жовтому полі прапора на відстані від древка рівній ши­рині цього поля міститься зображення герба Шишацького району,висо­тою 2/3 ширини поля на однаковій відстані від його країв.

 

Герб Шишацького району

 

     Герб Шишацького району затверджений VIII сесією Шишацької районної ради двадцять третього скликання від 20 липня 1999 року і представляє собою геральдичний щит із співвідношенням висоти до ширини 1,39:1, загострений знизу і розділе­ний уявними осьовими лініями на чотири рівновеликі кольорові частини. Герб облямований лінією синього кольору. Частина поля герба, розміщена у верхньому лівому куті-малинового кольору.Частина поля герба розміщена у верхньому правому куті- жовтого кольору.Частина поля герба розміщена у нижньому   правому куті - голубого кольору,частина герба, розміщена у нижньому лівому куті-зеленого кольору. В лівому верхньому куті малинового поля герба зображено білого голуба у польоті(в напрямку зліва-направо), символ миру і гармонії людини з природою. Розмір зображення голуба при­близно дорівнює 1/6 частині площі цього поля.

     У верхньому правому куті жовтого поля герба зображено гроно червоних ягід калини - символ України,а такої листки дуба та гілочка сосни – символ багатства лісових угідь району.Розмір зображення грона ягід калини,листків дуба та гілки сосни у сукупності приблизно дорівнює 1/6 ча­стині площі цього поля герба. У нижньому правому куті блакитного поля герба зображено колонаду заповідника-музею М.В.Гоголя ,що символізує багаті культурні традиції Шишаччини. Розмір зображення колонади заповідни­ка-музею М.В.Гоголя приблизно дорівнює 1/4 частині площі даного поля. У нижньому лівому куті зеленого поля герба зображено бурову вишку,як си­мвол багатства надр району,заводські корпуси, як символ переробної про­мисловості та колосок,який зображено поверх вишки та заводських корпусів,що символізує перевагу сільськогосподарської галузі виробництва.Ро­змір зображення вишки,заводських корпусів та колоска у сукупності приблизно дорівнює 1/4 частині площі даного поля герба.

     У центрі поля герба Шишацького району,як символ герба адміністрати­вного центру району-селища міського типу Шишаки,яке частково розкину­лося на шишкуватих(банеподібних)горбах, міститься геральдичний щит із співвідношенням висоти до ширини, 38:1, блакитного кольору з червоною облямівкою,на якому зображений золотистий шолом давньоруського воїна(ши­шак).

     Співвідношення висоти герба Шишацького району до висоти геральдич­ного щита що символізує герб міського типу Шишаки становить 5,8:1.

Основні кольори герба -малиновий - символ козацьких традицій, могутності духу і єдності славного минулого та майбутнього Шишаччини , жовтий - символ добробуту, світла, щедрого хлібного поля, блакитний-символ чистого неба та живописних річок які протікають територією району, зелений- символ багатства лісових угідь та символ родючості Шишацької землі,білий- символ екологічної чистоти,миру і надії.

 

 

link presydent

link rada

link kmu

obl-rada

obladmin b

 cropped-logo YMP ministry-1

Портал районних рад України - RAYRADA.ORG.UA